KURUMSAL
Misyon - Vizyon - Kalite Politikasi
Misyon

Türkiye’de, altyapı, üstyapı ve turizm alanında, üstlendiği projeleri istenilenin en iyisini, zamanından önce, güvenilir, kaliteli ve ucuza yaparak ülkemizin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmak.

Vizyon

Türkiye’de, teknolojiyi en üst seviyede kullanarak, çağa uygun ve yenilikçi anlayışla prestijli projeler yaratarak ve inşa ederek değer yaratan firma olmak. 

Kalite Politikası

Çalışılan her alanda topluma, çevreye ve çalışanlarına karşı sorumluluk bilincinde olan bir şirket olarak, insan hayatının ve yaşadığımız çevrenin değerini bilerek müşteri isteklerine odaklı, kaliteli, teknoloji ve yeniliği çağın gerisinde kalmadan uygulayan, işçi sağlığını ve emniyetini birinci derecede önemli sayan ve çevreyi koruyan bir sistem uygulamak. Bu politika kapsamında, firmamız kalite belgelerini almaya hak kazanmıştır.

Maliyet Yönetim Sistemi

İş geliştirme ve teklif hazırlık süreçlerinden başlayarak işin teslimine kadar geçen sürede, elindeki kaynakları planlamak ve kullanmak üzere maliyet yönetim sistemi yazılımını kullanmaktadır. Bu yazılım sayesinde şirket içi iletişimin artması, süreç analizlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve ileriki projeler için kurumsal hafıza oluşturulması hedeflenmektedir.